100% voor het Talent

Aanvragen

Je kunt hieronder een aanvraag doen bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds :

Voorwaarden aanvraag

Voorwaarden aanvraag


  Je kunt als talent jaarlijks van 1 januari t/m 31 mei een aanvraag doen bij het Yvonne Van Gennip Talent Fonds. Je dient hierbij aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je bent talent (t/m 24 jaar) met een Belofte-, NT- of IT-status of je bent gekwalificeerd voor een EK of WK of je hebt niet langer dan 2 jaar geleden hieraan deelgenomen (statustalenten krijgen voorrang);
 • Je dient aannemelijk te maken dat je niet voldoende financiële middelen hebt voor een goede ontwikkeling van je talent;
 • Je dient een donatiedoel te hebben op www.sport.talentboek.nl op het moment dat het geld wordt uitgekeerd. Dit donatiedoel zal worden gebruikt om de uitbetaling te verrichten;
 • Je dient een zo concreet mogelijke aanvraag te doen, inclusief een begroting;
 • De aanvraag dient ondersteund te worden door een schriftelijke verklaring van de coach bij de bond, het trainingscentrum of de vereniging waar je bij bent aangesloten.
 • We hanteren de vuistregel 'op is op' en als er te veel aanvragen zijn krijgen status talenten voorrang.


Aanvragen

Voorwaarden aanvraag via de bond

Voorwaarden aanvraag via de bond


  Het is mogelijk om via sportbonden een aanvraag te doen in het kader van een nieuwe financiële voorziening voor sporttalenten. Bonden kunnen een aanvraag voor een talent doen als het talent aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een sporttalent tot en met 21 jaar en;
 • Je komt uit een gezin met een inkomen op of onder het sociaal minimum en;
 • Je hebt een Belofte-, NT- of IT-status

 • Voor een sporter met een IT-status is een bedrag van maximaal €4000 per jaar beschikbaar. Voor een sporter met een NT-, of Belofte-status is een bedrag van maximaal €2000 per jaar beschikbaar.

  Als je hier gebruik van wil maken laat dat weten aan de Technisch Directeur van je bond. Zij zijn op de hoogte en zullen met het Yvonne van Gennip Talent Fonds de aanvraag in orde maken. De aanvragen van talenten die geen deel uitmaken van Talent Team NL worden worden behandeld door het Yvonne van Gennip Talent Fonds. De aanvragen van talenten die wel onder Talent Team NL vallen worden behandeld door het NOC*NSF.
meer informatie