Skip to main content

Provinciale
initiatieven

De gemeente Schagen stimuleert topsport en talentontwikkeling. Dit door ondersteuning uit een topsportfonds voor sporters en/of verenigingen die zich bezighouden om bij de (inter)nationale top te blijven of te komen.

Schagense (top)sporters en sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport. De gemeente Schagen is overeengekomen om het fonds in het beheer van het Olympisch Netwerk Noord-Holland (ONNH) te plaatsen. ONNH is de neutrale organisatie met kennis en jarenlange ervaring op het gebied van topsport en talentontwikkeling. ONNH maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen alle landelijke topsport organisaties. Het ONNH werkt samen met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (het CTO) te Amsterdam welke rechtstreeks onder NOC*NSF opereert. Verder heeft het Olympisch Netwerk een hele korte lijn met de Sportservice Noordkop waardoor een goed beeld van de lokale structuur en cultuur is van de breedtesport in de gemeente. De maximale bijdrage voor een individuele sporter is € 1.000 en voor een team/vereniging is dit € 2.500. Het topsportfonds verzorgt voor de Schagense sportwereld een professionele ondersteuning. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot het plafond van het jaarlijkse bedrag is bereikt. De aanvragen die daarna nog binnenkomen zullen dan in het volgend jaar worden afgehandeld. Individuele sporters en teams kunnen door het invullen van een intakeformulier (Intake Schagen) een aanvraag indienen. Het intake formulier kunnen jullie mailen aan: Na het invullen van de intakeformulieren zullen we contact met u opnemen om de verdere invulling te bespreken.

TopsUPport is er voor topsporters en talenten die op zoek zijn naar financiële ondersteuning. Dit initiatief is opgezet in 2018 door Topsportcoördinator Lisanne de Roever en 5 ambassadeurs.

Door middel van een financiële bijdrage willen we talenten verder helpen in hun sportcarrière. Ook op maatschappelijk vlak leggen we verbindingen tussen sporters en bedrijven. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het bieden van een stageplek, werkplek en presentatiemogelijkheden. TopsUPport Haarlemmermeer komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst komen ondersteunde talenten hun cheque in ontvangst nemen en doen zij hun verhaal.

Stichting Talent United ondersteunt sporttalent in Westfriesland.  Als jonge topsporter komt er veel op je af. Je gaat steeds meer trainen, vaak ook meer reizen en ondertussen moet je gewoon nog naar school.

Je hebt misschien wel extra krachttraining nodig, of ondersteuning en advies bij jouw voeding. Een fysio of osteopaat waar je altijd terecht kunt is ook wel fijn en praten met een sportpsycholoog maakt jou ook mentaal sterker. Bij wie moet je dan zijn en hoe moet je al deze extra kosten betalen? Dit zijn de vragen waar onze talenten tegenaan lopen en hier helpen wij hen bij. Bij stichting Talent United hebben wij veel kennis en expertise in huis, alles onder één dak en in de buurt. We organiseren een á twee keer per jaar een Sport College Tour waar je kunt leren van een (voormalige) topsporter of andere prominente gast uit de topsport. Ook kunnen wij jou koppelen aan een voormalige topsporter met jarenlange topsportervaring en een groot netwerk in de topsport.

Haarlemmermeer bruist van sportief talent. Toch bereiken veel sporters niet de top, omdat zij gehinderd worden door financiële of maatschappelijke obstakels. Om een aantal van deze obstakels weg te nemen bestaat sinds 2019 het lokale talententeam CTS GROUP Young Talents.

Het team staat onder begeleiding van Lisanne de Roever, oud-olympisch hockeykampioen en topsportcoördinator bij Topsport Haarlemmermeer. Als lid van het team krijgen jonge veelbelovende sporters uit Haarlemmermeer die aan een individuele Olympische sport doen de beschikking over een persoonlijk budget dat ingezet kan worden ten behoeve van hun ontwikkeling als topsporter. Daarnaast biedt het team aanvullende ondersteuning die de atleet kan helpen de top te bereiken. Zo komen de Young Talents een aantal keer per jaar bij elkaar om nuttige ervaringen uit te wisselen en voor diverse waardevolle workshops. Denk aan een workshop ‘de kracht van slaap en herstel’, de inzet van prestatiepsychologen over het onderwerp ‘plezier in de sport’ of een kennissessie over hoe je als sporter jezelf slimmer commercieel positioneert.

Den Helder ondersteunt sporttalenten Topsport Den Helder is er voor sporters en verenigingen De gemeente Den Helder stimuleert topsport en talentontwikkeling. Dit gebeurd doormiddel van een topsportfonds voor talenten en/of verenigingen die zich bezighouden om bij de (inter)nationale top te blijven of te komen. Dromen helpen waarmaken is het grote doel.

Helderse talenten en sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport. Naast een financiële bijdrage wordt er vanuit het Topsport Den Helder loket ingezet op ontwikkeling en scholing van coaches, talenten en ook de ouders. Verenigingen, talent, ouders en coaches kunnen bij het Topsport loket terecht voor hun vragen rondom talentontwikkeling en topsport. De gemeente Den Helder is overeengekomen om het fonds in het beheer van het Olympisch Netwerk Noord-Holland (ONNH) te plaatsen. ONNH is de neutrale organisatie met kennis en jarenlange ervaring op het gebied van topsport en talentontwikkeling. ONNH maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen alle landelijke topsport organisaties. Daarnaast heeft Topsport Den Helder een korte lijn met Sportservice Noordkop. Hierdoor is er een goed beeld van de lokale structuur en cultuur van breedtesport in de gemeente. De maximale bijdrage voor een individueel talent is € 1.000 en voor een team/vereniging is dit € 2.000. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient een talent uit te komen op hoogste landelijk niveau en bij de top 10 van Nederland te behoren. Sporters met een NOC*NSF status kunnen de maximale ondersteuning aanvragen. Individuele sporters en teams kunnen door het invullen van een intakeformulier (Intake Den Helder) een aanvraag indienen. Dit loopt via de Topsportcoördinator Raymond Koen. Contact met Raymond kan via email  .

Stichting Ringen om Volendam ondersteunt topsporters uit de gemeente Edam/Volendam die kans maken op een internationale top 10-status binnen hun sport en binnen de volgende categorieën:

1. Sporten die op het programma staan van de Olympische Zomer- en Winterspelen en de Paralympische Spelen; 2. Niet Olympische sporten die de Olympische status kunnen krijgen; 3. Niet Olympische sporten die de Olympische status niet gaan krijgen. Het geld uit dit fonds zal vooral aangewend worden voor facilitering, zoals bijvoorbeeld extra (buitenlandse) topwedstrijden, toernooien, trainingsstages, vervoers- en verblijfkosten, trainingsmaterialen maar ook voor het inhuren van specialisten. Denk hierbij aan mentale training, gespecialiseerde krachttraining en voeding(advies). Belangrijke voorwaarde is dat alle aanvragen op initiatief van de sporter zelf worden gedaan. Zij dienen dan aan te geven wat zij nodig hebben op weg richting de top. De topsportadviseurs van Ringen om Volendam beoordelen de aanvraag in ruggespraak met de sporter en/of ouders, trainers en bond. Verder zijn deze topsporters vaak een voorbeeld voor de jeugd en ondersteunt Ringen om Volendam ze ook in hun functie als rolmodel nadat het grote doel is bereikt.

Stichting Topprestaties gelooft dat (jonge) sporters het beste presteren als zij de maximale ondersteuning krijgen uit hun omgeving. En sporters moeten zelf leren kijken hoe zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Stichting Topprestaties, Sport Bonden, (top) sport verenigingen en externe deskundigen kunnen daarbij helpen. Dat doen wij door personen in hun directe omgeving bewezen handvatten aan te reiken, die er toe leiden dat de jonge sporter zijn plezier houdt in zijn ambities. De workshop "(Top) sportouder" is een samenwerking tussen de Stichting en de sportverenigingen om ouders aan de hand van voorbeelden te ondersteunen in hun niet te onderschatten rol in dat proces. Het Handboek voor jonge sporters, topsporters, topsportouders is een laagdrempelige makkelijk te lezen boek voor de sporters en zijn/haar omgeving. Het tweede boek waar onze voorzitter mee bezig is draagt ook weer bij om de omgeving rond de sporter nog beter te maken in zijn/haar coaching. De werktitel van dit boek is ‘Handboek voor sport coaches’.

Het NL Talenten Fonds geeft een ‘zet-je in beweging’ aan jonge talenten in sport, cultuur of onderwijs, voor specifieke doelen die bijdragen aan de ontwikkeling van hun talent. Een extra trainingskamp of masterclass kan voor deze jongeren het verschil maken bij het behalen van een volgende mijlpaal.

Nederland heeft veel jonge talenten, in sport, cultuur of in onderwijs. Daar mogen we trots op zijn. Talenten die de top bereiken zijn een bron van inspiratie. Zij hebben het unieke vermogen om ons te ontroeren, om ons te inspireren en om te laten stralen van trots. Zij kunnen ons Nederlanders letterlijk in beweging brengen. Zij kunnen Nederland verder brengen. Het NL Talentenfonds wil iedereen bewust maken van die meerwaarde voor onze maatschappij. Wij willen deze talentvolle jongeren graag iets teruggeven; in de vorm van een eigen platform waar ze hun ervaringen kunnen delen en door ze financiële ondersteuning te bieden waar en wanneer nodig.

Sportkapitaal biedt ambitieuze sporters uit Noord-Holland de mogelijkheid om de stap te zetten naar professionele sportbeoefening.

Dit doen wij op een slimme manier. Wij kijken naar de individuele hulpvraag en de ambitie van een sporter, waarbij Sportkapitaal als vliegwiel dient voor de sporter om de volgende stap te zetten binnen zijn of haar sportieve carrière.

Team PIM bestaat uit talentvolle Haarlemse sporters die keihard werken om hun (Olympische) dromen werkelijkheid te laten worden. Daarbij worden zij ondersteund door voormalig topsporters en oud-Olympiërs uit de regio: Claudia Zwiers, Yvonne van Gennip en Floris-Jan Bovelander.

Topsport kost veel geld en voor sommige talenten is dat een probleem. Daarnaast kunnen er ook allerlei andere belemmeringen zijn waardoor talenten zich niet maximaal kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld in maatschappelijk of mentaal opzicht. Om talenten in de regio Zuid-Kennemerland beter te ondersteunen, is daarom Team PIM opgericht. De betrokken ex-topsporters weten als ervaringsdeskundigen voor welke uitdagingen jonge talentvolle sporters staan. Vanuit die ervaring gaan zij met de talenten intensief aan de slag om te kijken waar de ondersteuningsbehoeften liggen, wat de coaches nodig hebben en waar met support, ervaring, raad, daad en middelen deze talentvolle sporters een impuls kan worden gegeven om hun doelen te behalen.

Heb je ook een initiatief voor deze pagina?

Stuur je initiatief in en wij laten je weten of je geplaatst wordt.