Financiële
Aanvragen

Een financieel steuntje in de rug voor talenten

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds biedt talenten de kans om, zonder financiële zorgen, hun dromen na te jagen. Financiën mogen geen reden zijn om talent verloren te laten gaan. Ben jij een talent en wil je een financiële aanvraag doen bij het fonds? Lees hieronder de voorwaarden en doe een aanvraag!


Financiële ondersteuning

voor talenten

Het Yvonne van Gennip talentfonds beschikt over gelden voor talenten die financiële ondersteuning nodig hebben om hun doel te bereiken. Naast het crowdfunden, kan er een aanvraag gedaan worden om aanspraak te maken op deze gelden. 

Lees hieronder aan welke voorwaarden je moet voldoen om aanspraak te maken.

Aanvragen talenten

Je kunt als talent, jaarlijks van 1 januari t/m 31 maart, een aanvraag doen bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Je dient hierbij aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je bent talent (t/m 24 jaar) met een Belofte-, NT- of IT-status of je bent gekwalificeerd voor een EK of WK of je hebt niet langer dan 2 jaar geleden hieraan deelgenomen (statustalenten krijgen voorrang);
  • Je dient aannemelijk te maken dat je niet voldoende financiële middelen hebt voor een goede ontwikkeling van je talent;

  • Je dient een donatiedoel te hebben op Talentboek op het moment dat het geld wordt uitgekeerd. Dit donatiedoel zal worden gebruikt om de uitbetaling te verrichten;
  • Je dient een zo concreet mogelijke aanvraag te doen, inclusief een begroting;
  • De aanvraag dient ondersteund te worden door een schriftelijke verklaring van de coach van de bond, het trainingscentrum of de vereniging waar je bent aangesloten.
  • We hanteren de vuistregel ‘op is op’ en als er te veel aanvragen zijn, krijgen statustalenten voorrang.

Aanvragen via de bond

Het is mogelijk om via sportbonden een aanvraag te doen in het kader van een speciale financiële voorziening voor sporttalenten. Bonden kunnen een aanvraag voor een talent doen, mits het talent aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent een sporttalent en niet ouder dan 21 jaar;

  • Je komt uit een gezin met een inkomen op of onder het sociaal minimum en;
  • Je hebt een NOC*NSF- talentstatus.

Voor een sporter, die deel uitmaakt van Talent Team NL, is een bedrag van maximaal € 4000 per jaar beschikbaar. Voor een sporter, die geen deel uit maakt van Talent Team NL, is een bedrag van maximaal € 2000 per jaar beschikbaar.

Als je hier gebruik van wil maken, laat dat weten aan de Technisch Directeur van je bond. De bond is op de hoogte en maakt de aanvraag met het Yvonne van Gennip Talent Fonds in orde. De aanvragen van talenten, die geen deel uitmaken van Talent Team NL, neemt het Yvonne van Gennip Talent Fonds in behandeling. De aanvragen van talenten, die wel deel uitmaken van Talent Team NL, neemt NOC*NSF in behandeling.

"Er mag geen talent verloren gaan door financiële tekortkomingen!"

Drievoudig Olympisch kampioene Yvonne van Gennip

Alle rechten zijn voorbehouden. 2020 © YVGTF.NL
Website ontwerp, marketing concept en technische realisatie smackitcreations.com