Skip to main content

Financiële
Aanvragen

Een financieel steuntje in de rug voor talenten

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds biedt talenten de kans om, zonder financiële zorgen, hun dromen na te jagen. Financiën mogen geen reden zijn om talent verloren te laten gaan. Ben jij een talent en wil je een financiële aanvraag doen bij het fonds? Lees hieronder de voorwaarden en doe een aanvraag!


Financiële ondersteuning

voor talenten

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds kan talenten helpen met een financieel steuntje in de rug. Naast het crowdfunden, kan talent een financiële aanvraag doen om aanspraak te maken op deze regeling. 

Let op! Het budget vanuit het Yvonne van Gennip Talent Fonds is voor 2023 al vergeven.

Er is ook een voorziening voor talenten met een financieel lastige thuissituatie, nameljk de Talentvoorziening. De aanvraagprocedure gaat via een contactpersoon bij de bond. 

Lees hieronder de voorwaarden.

Aanvragen talenten

- Het budget voor 2023 is vergeven - 

Je kunt als talent jaarlijks (vanaf 1 januari) een aanvraag doen bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds, zolang het fonds over voldoende gelden beschikt (op = op). Je dient hierbij aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je bent talent (t/m 24 jaar) met een Belofte-, NT- of IT-status of je bent gekwalificeerd voor een EK of WK of je hebt niet langer dan 2 jaar geleden hieraan deelgenomen (statustalenten krijgen voorrang);
  • Je dient aannemelijk te maken dat je niet voldoende financiële middelen hebt voor een goede ontwikkeling van je talent;

  • Je dient een donatiedoel te hebben op Talentboek op het moment dat het geld wordt uitgekeerd. Dit donatiedoel zal worden gebruikt om de uitbetaling te verrichten;
  • Je dient een zo concreet mogelijke aanvraag te doen, inclusief een begroting;
  • De aanvraag dient ondersteund te worden door een schriftelijke verklaring van de coach van de bond, het trainingscentrum of de vereniging waar je bent aangesloten.
  • We hanteren de vuistregel ‘op is op’ en als er te veel aanvragen zijn, krijgen statustalenten voorrang.

Aanvragen via de bond

Het is mogelijk om via sportbonden een aanvraag te doen in het kader van een speciale financiële voorziening voor sporttalenten. Bonden kunnen een aanvraag voor een talent doen, mits het talent aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent een sporttalent en niet ouder dan 21 jaar* en;

  • Je komt uit een gezin met een financieel lastige thuissituatie en;

  • Je hebt een NOC*NSF Belofte-, NT- of IT- status.

* In incidentele gevallen, in sporten waar een sporter ouder dan 21 jaar een talent-status van NOC*NSF kan hebben, kan de sportbond toch een aanvraag doen.

Voor een sporter, die deel uitmaakt van Talent Team NL, is een bedrag** van maximaal €5000,- per jaar beschikbaar. Voor een sporter, die geen deel uit maakt van Talent Team NL, is een bedrag** van maximaal €3000,- per jaar beschikbaar.

Als je hier gebruik van wil maken, laat dat weten aan de technisch directeur of topsportcoördinator van je bond. De bond is op de hoogte en dient, indien je in aanmerking komt, de online aanvraag in bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds. De aanvragen van talenten, die geen deel uitmaken van Talent Team NL, neemt het Yvonne van Gennip Talent Fonds in behandeling. De aanvragen van talenten, die wel deel uitmaken van Talent Team NL, neemt NOC*NSF in behandeling.

** Ieder tijdvak wordt het maximum bedrag opnieuw vastgesteld.

De voorziening wordt mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van OCW, ministerie van VWS, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Yvonne van Gennip Talent Fonds en NOC*NSF.

Aanvragen cultuurtalent

Let op! Dit is een aanvraagmogelijkheid voor cultuurtalent. 

Voor talenten uit de cultuursector is het mogelijk, om via hun opleiding, een aanvraag te doen in het kader van een speciale financiële voorziening. Door onze nauwe samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen wij talenten met een bijzondere thuissituatie en/ of talenten met een inkomen rondom het sociaal minimum. 

Als je hier gebruik van wil maken, laat dat weten aan jouw opleiding. Zij zijn op de hoogte van deze regeling en kunnen jou verder helpen. Op dit moment is het alleen mogelijk voor talenten van het Kunstvakonderwijs*. 

*Het is een vereiste om als organisatie/ academy een eigen partnerpagina te hebben op Talentboek cultuur om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Lees meer over de mogelijkheden van een partnerpagina via onderstaande link. 

"Er mag geen talent verloren gaan door financiële tekortkomingen!"

Drievoudig Olympisch kampioene Yvonne van Gennip