Skip to main content
UPDATE WERKZAAMHEDEN op 2 en 3 juli 2024:

Wegens een grote update van ons platform is yvgtf.nl tijdelijk gesloten van 2 t/m 3 juli 2024.

Financiële
Aanvragen

Een financieel steuntje in de rug voor talenten

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds biedt talenten de kans om, zonder financiële zorgen, hun dromen na te jagen. Financiën mogen geen reden zijn om talent verloren te laten gaan. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.


Financiële ondersteuning

voor talenten

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds helpt talenten met het werven van financiële middelen voor hun sportieve carrière. 

Naast het crowdfunden via Talentboek, kan een talent zich inzetten voor onze 'Missie 1 voor 100'*. Hierbij sturen wij talenten op een missie om kinderen in beweging te zetten. Op deze manier kunnen talenten een bijdrage verdienen voor hun crowdfundcampagne. 
*Vanaf 1 januari 2024

De financiele aanvraagmogelijkheden is alleen nog beschikbaar door mee te doen aan onze Missie 1 voor 100. Er is ook een voorziening voor talenten met een financieel lastige thuissituatie, nameljk de Talentvoorziening. De aanvraagprocedure gaat via een contactpersoon bij de bond. 

Meer hierover lees je in de voorwaarden hieronder. 

Financiële ondersteuning talent

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds helpt talenten met het werven van financiële middelen voor hun sportieve carrière. Dat kan op twee manieren, namelijk:

  • Talentboek Sport - werf zelfstandig financiële middelen door aan de slag te gaan met crowdfunden via Talentboek.
    100% van de opbrengsten van dit platform gaat naar het talent! 

  • Missie 1 voor 100 - ga aan de slag met onze missie en draag jouw steentje bij aan de maatschappij door kinderen in beweging te brengen! Talenten kunnen vanuit het Talent Fonds een bijdrage verdienen voor hun crowdfundcampagne op Talentboek. 

Aanvragen via de bond

Het is mogelijk om via sportbonden een aanvraag te doen in het kader van een speciale financiële voorziening voor sporttalenten. Bonden kunnen een aanvraag voor een talent doen, mits het talent aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent een sporttalent en niet ouder dan 21 jaar* en;

  • Je komt uit een gezin met een financieel lastige thuissituatie en;

  • Je hebt een NOC*NSF Belofte-, NT- of IT- status.

* In incidentele gevallen, in sporten waar een sporter ouder dan 21 jaar een talent-status van NOC*NSF kan hebben, kan de sportbond toch een aanvraag doen.

Voor een sporter, die deel uitmaakt van Talent Team NL, is een bedrag** van maximaal €5000,- per jaar beschikbaar. Voor een sporter, die geen deel uit maakt van Talent Team NL, is een bedrag** van maximaal €3000,- per jaar beschikbaar.

Als je hier gebruik van wil maken, laat dat weten aan de technisch directeur of topsportcoördinator van je bond. De bond is op de hoogte en dient, indien je in aanmerking komt, de online aanvraag in bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds. De aanvragen van talenten, die geen deel uitmaken van Talent Team NL, neemt het Yvonne van Gennip Talent Fonds in behandeling. De aanvragen van talenten, die wel deel uitmaken van Talent Team NL, neemt NOC*NSF in behandeling.

** Ieder tijdvak wordt het maximum bedrag opnieuw vastgesteld.

De voorziening wordt mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van OCW, ministerie van VWS, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Yvonne van Gennip Talent Fonds en NOC*NSF.

Aanvragen cultuurtalent

Let op! Dit is een aanvraagmogelijkheid voor cultuurtalent. 

Voor talenten uit de cultuursector is het mogelijk, om via hun opleiding, een aanvraag te doen in het kader van een speciale financiële voorziening. Door onze nauwe samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen wij talenten met een bijzondere thuissituatie en/ of talenten met een inkomen rondom het sociaal minimum. 

Als je hier gebruik van wil maken, laat dat weten aan jouw opleiding. Zij zijn op de hoogte van deze regeling en kunnen jou verder helpen. Op dit moment is het alleen mogelijk voor talenten van het Kunstvakonderwijs*. 

*Het is een vereiste om als organisatie/ academy een eigen partnerpagina te hebben op Talentboek cultuur om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Lees meer over de mogelijkheden van een partnerpagina via onderstaande link. 

"Er mag geen talent verloren gaan door financiële tekortkomingen!"

Drievoudig Olympisch kampioene Yvonne van Gennip