Skip to main content

Partners en vrienden van Talent

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds kan met trots zeggen dat 100% van de donaties naar talent gaat. Het fonds krijgt daarbij steun van vele sponsoren, partners en vrienden die het mogelijk maken om een bijdrage te leveren aan het fonds. Wij zijn ontzettend trots om onze partners en vrienden van talent te mogen presenteren.


Hoofd­partners

De hoofdpartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip Talent Fonds door middel van een aanzienlijke bijdrage. Dit kan zijn door een financiele bijdrage of door een grote bijdrage van betrokkenheid en/ of ondersteuning.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

Hoofdpartner van YVGTF

We steunen meer dan 150 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Deloitte

Hoofdpartner van YVGTF

Deloitte is fiscaal partner van het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Tevens heeft Deloitte (top)sport hoog in het vaandel staan. Samen met TeamNL@work van NOC*NSF zorgt Deloitte dat topsporters de kans krijgen om zich ook maatschappelijk te ontwikkelen, zonder hiervoor de sport op te hoeven geven.

Jeugdfonds

Hoofdpartner van YVGTF

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen.

VandenEnde Foundation

Hoofdpartner van YVGTF

De VandenEnde Foundation (VDEF) is een particulier cultuurfonds dat is opgericht door Joop en Janine van den Ende in 2001. De VDEF draagt bij aan het sterker maken van het culturele klimaat in Nederland, zodat jongeren opgroeien in een samenleving waarin belangstelling voor kunst en cultuur vanzelfsprekend is.

NOC NSF

Hoofdpartner van YVGTF

Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots. Sport helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Wij maken Nederland sterker met de kracht van sport.

Vriendenloterij

Hoofdpartner van YVGTF
De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt. Zij steunen organisaties die zich inzetten voor cultuur, het behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van anderen. Speel mee in de VriendenLoterij, maak kans op mooie prijzen en steun het Yvonne van Gennip Talent Fonds! Met uw deelname wordt minimaal 40% van uw inleg per lot afgedragen aan ons fonds.

Premium partnerpagina's

Onze Premium Partnerships omarmen het Yvonne van Gennip Talent Fonds door samen te werken met lokale of gespecialiseerde talenten. Als Premium Partner bieden wij gerichte ondersteuning en extra aandacht aan een specifieke groep talenten, binnen een volledig voor de partner gebrande omgeving op ons platform.


Project­partners

De projectpartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip Talent Fonds door middel van een samenwerking met lokale of specifieke talenten. Projectpartners geven een specifieke groep talenten extra aandacht en ondersteuning.

Talentboek Haarlem

Projectpartner van YVGTF
Speciaal voor het ondersteunen van Haarlems sporttalent hebben de gemeente Haarlem, de Societé Pim Mulier, Olympisch Netwerk Noord-Holland en SportSupport met steun van de Rabobank Haarlem e.o. een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams, sportend en/of wonend in de stad Haarlem, een Haarlem-badge aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowdfundingcampagne. Talentboek Haarlem geeft op die manier dat financiële steuntje in de rug dat een talent goed kan gebruiken op weg naar de top.

Talentboek Schaatsen

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor het ondersteunen van schaatstalent heeft de KNSB met steun van Daikin en Lynk & Co een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina krijgen talenten en teams uit de disciplines langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten een speciale Schaatsen-badge en kunnen zij direct aan de slag gaan met een eigen crowdfundingcampagne. Talentboek Schaatsen geeft op die manier dat financiële steuntje in de rug dat een talent goed kan gebruiken op weg naar de top.

Talentboek Overijssel

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor het ondersteunen van Overijssels sporttalent heeft Sport Netwerk Overijssel een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams, wonend in Overijssel, een Overijssel-‘badge' aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowdfundingcampagne. Talentboek is het podium waar sporttalenten zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs.

Talentboek Kunstvak­onderwijs

Projectpartner van YVGTF

De 15 kunsthogescholen in Nederland hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op de versterking van de kwaliteit, innovatie en diversiteit van het onderwijs en de verbinding met het werkveld en andere externe partijen. Zo is er onder meer een talentbeurzentraject opgezet en zijn er stappen gezet om het kunstonderwijs toegankelijker en inclusiever te maken. Hogescholen met kunstopleidingen hebben meer mogelijkheden gecreëerd voor individueel maatwerk en flexibelere leerwegen.

Talentboek Den Haag

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor het ondersteunen van Haags sporttalent heeft gemeente Den Haag een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina kunnen Haagse sporttalenten een Den Haag Topsport-‘badge’ aanvragen en daarmee direct aan de slag om invulling te geven aan een eigen crowdfundingcampagne. Gemeente Den Haag geeft hiermee Haags sporttalent de kans om extra financiële middelen te werven zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het goud van de toekomst! Vraag direct een Den Haag Topsport-‘badge’ aan!

Talentboek Rotterdam

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor het ondersteunen van Rotterdams sporttalent hebben de gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport en Rotterdam Sportsupport een eigen partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams, sportend en/of wonend in Rotterdam, een Rotterdam-‘badge’ aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowdfundingcampagne. Talentboek Rotterdam geeft op die manier dat financiële steuntje in de rug dat een talent goed kan gebruiken op weg naar de top.

Talentboek Amsterdam

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor het ondersteunen van Amsterdams sporttalent is in samenwerking met Staan en Topsport Amsterdam een eigen partnerpagina ‘Talentboek Amsterdam‘ ontwikkeld. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams sportend en/of wonend in Amsterdam een speciale ‘badge’ aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowfundingcampagne. Talentboek is het podium waar sporttalenten zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs.

Talentboek Watersport

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor het ondersteunen van watersporttalenten is, in samenwerking met Allianz, een eigen partnerpagina ‘Talentboek Watersport‘ ontwikkeld. Op deze pagina kunnen talentvolle sporters en teams uit de zeil-, surf-, sup- en kanosport een Allianz ‘badge’ aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowfundcampagne. Talentboek is het podium waar sporttalenten zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs.

Talentboek Wielersport

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor het ondersteunen van talenten uit de wielersport is, in samenwerking met Giant en Liv, een eigen partnerpagina ‘Talentboek Wielersport‘ ontwikkeld. Op deze pagina kunnen talentvolle sporters en teams uit alle disciplines van de wielersport een speciale ‘badge’ aanvragen en direct aan de slag met een eigen crowfundcampagne. Talentboek is het podium waar sporttalenten zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs.

Talentboek Hoeksche Waard

Projectpartner van YVGTF

Speciaal voor sporttalenten uit de Hoeksche Waard heeft Gemeente Hoeksche Waard, Hoeksche Waard Actief, Welzijn Hoeksche Waard en Sportraad Hoeksche Waard een eigen partnerpagina ontwikkeld, namelijk Talentboek Hoeksche Waard. Sporttalenten en teams kunnen hier terecht om een eigen crowdfundingcampagne te starten. Je komt in aanmerking voor een Hoeksche Waard ‘badge’ als je sport en/of woont in de Hoeksche Waard. Talentboek is het podium waar sporttalenten en teams zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs.


Facilitair partners

De facilitairpartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip Talent Fonds door middel van het beschikbaar stellen van hun faciliteiten.


Media partners

De mediapartners van het fonds steunen het Yvonne van Gennip Talent Fonds door middel van aandacht in de media.


Vrienden Van Talent

De vrienden van talent zijn bedrijven, instellingen, verenigingen en personen die het Yvonne van Gennip Talent Fonds een warm hart toe dragen. Zij doen een jaarlijkse bijdrage aan het fonds en zijn daarmee onze vrienden van talent!

PLATINUM

 • BlueWay

 • The Share Group
 • Annexum

Goud

 • Karate-do Bond Nederland

 • Mendel College

Zilver

 • HVB BV
 • Installatiebedrijf Keizer
 • Fyzio Totaal Tibben
 • J.J. Bos B.V.
 • Habitat Solution BV

 • Petra Possen

 • Sein op groen Organisatieadvies

Brons

 • Geo Aldershof
 • Wervelwind Beheer BV | Vinkeveen Haven
 • Frank Brandsen