Skip to main content

Audrius Moliakov
Audrius naar WK ILCA4 en EK ILCA6

Zeilen
Audrius Moliakov heeft in totaal
€ 270 opgehaald met 1 campagne(s)
 • Talent Profiel
  ID : 1559
  Audrius Moliakov
  Delft
  Zuid-Holland
  2de NK, EK2023 gold fleet

Campagne statistieken

€ 270
4.50%
Donateur(s)
3
Gedoneerd
€ 270
Dag (en) verstreken
8
Dag(en) te gaan
67
Doelbedrag
€ 6000

Crowdfunding Campagne voor Audrius Moliakov | Hallo! Ik ben Audrius Moliakov, zeiler voor het nationale team in de ILCA 4 klasse (Laser 4.7). Ik ben 15 jaar oud en zit ....

Hallo! Ik ben Audrius Moliakov, zeiler voor het nationale team in de ILCA 4 klasse (Laser 4.7). Ik ben 15 jaar oud en zit naast het zeilen dus ook wel eens op school, momenteel VWO 4.

Ik ga in juni deelnemen aan het het jeugd WK in Viana do Castelo, Portugal. Dat wordt mijn laatste grote evenement in de ILCA 4 klasse, daarna zal ik mijn zeilavonturen voortzetten in een andere competitieve klasse.
Hierdoor voel ik me nog meer gedreven om een goed resultaat neer te zetten.
Als onderdeel van een overgangsprogramma naar een nieuwe klasse wil ik graag deelnemen aan het ILCA 6 (laser radial) jeugd EK 2024 in Bangor, Noord-Ierland.

Er komt veel kijken bij deelname aan zo een zeilevenement. Ik moet fit zijn, goed uitgerust, mijn voeding moet kloppen. Er mag niets mankeren aan het materiaal. Het reizen en verblijven moeten ook optimaal verlopen.

Als een deel niet klopt, valt het totale plaatje al snel uit elkaar. En dat zou erg zonde zijn van alle tijd en middelen die in de voorbereiding zitten.

Een groot deel van het success in zeilen wordt helaas bepaald door het beschikbare budget. Het is duur om goed materiaal te hebben, reizen en verblijven hoef ik jullie niet eens over te vertellen.

Motivatie genoeg, geld niet zo. Omdat ik niet wil dat mijn succes daardoor wordt beperkt zoek ik partners om mee samen te werken. Sponsoren.

Voor ieder die mij zou willen ondersteunen in het maximale uit mezelf halen organiseer ik graag een meekijk dag. Dan is het mogelijk om samen met mij een complete trainingsdag te ervaren en voor wie durft: zelf een rondje zeilen in mijn ILCA.
Ook als je nog twijfelt ben je van harte welkom.

Zo een dag kan ik alleen organiseren als er genoeg potentiële partners willen en kunnen komen op dezelfde dag, om zo het beste gebruik te maken van de kostbare middelen die ik tot mijn beschikking heb.
Bovendien, hoe groter de groep - hoe meer netwerk mogelijkheden er ontstaan voor iedere betrokkene. Zo krijg je iets waardevols terug voor de steun, naast de leuke dag.

Ik heb er zin in, de koffie en chocomel zullen klaarstaan!

Als je een ander idee hebt over wat ik voor jou of je bedrijf zou kunnen doen als tegenprestatie neem gerust contact met mij op! Ik sluit niets uit, laten we samen denken in mogelijkheden en oplossingen.

Groeten en tot snel op het water!
Audrius

 

English version:

Hello! I am Audrius Moliakov, a sailor for the national team in the ILCA 4 class (Laser 4.7). I am 15 years old and in addition to sailing, I sometimes go to school, currently VWO 4.

I will participate in the Youth World Championships in Viana do Castelo, Portugal in June. That will be my last major event in the ILCA 4 class, then I will continue my sailing adventures in another competitive class.
This makes me feel even more driven to achieve a good result.
As part of a transition program to a new class, I would like to participate in the ILCA 6 (laser radial) Youth European Championship 2024 in Bangor, Northern Ireland.

There is a lot to consider when participating in such a sailing event. I have to be fit, and well-rested, my diet has to be right. There must be nothing wrong with the material. Travel and accommodation must also be optimal.

If one part is wrong, the whole picture quickly falls apart. And that would be a great waste of all the time and resources that go into the preparation.

Unfortunately, a large part of success in sailing is determined by the available budget. It is expensive to have good equipment, I don't even have to tell you about travelling and accommodation.

Motivation is enough, money is not so much. Because I don't want my success to be limited by this, I am looking for partners to work with. Sponsors.

I am happy to organize a viewing day for anyone who would like to support me in getting the most out of myself. Then it is possible to experience a complete training day with me and for those who dare: sail around in my ILCA.
Even if you still have doubts, you are very welcome.

I can only organize such a day if enough potential partners are willing and able to come on the same day, in order to make the best use of the precious resources at my disposal.
Moreover, the larger the group - the more networking opportunities arise for everyone involved. This way you get something valuable in return for your support, in addition to the fun day.

I'm looking forward to it, the coffee and chocolate milk will be ready!

If you have another idea about what I could do for you or your company in return, please feel free to contact me! I don't rule anything out, let's think together about possibilities and solutions.

Greetings and see you soon on the water!
Audrius

Bedankt voor de support!
Audrius Moliakov

Audrius naar WK ILCA4 en EK ILCA6

3

Donateur(s)

€ 270

Gedoneerd

8

Dag (en) verstreken

€ 6000

Doelbedrag

DONATIE | ZEILEN | NON-PROFIT


Hallo! Ik ben Audrius Moliakov, zeiler voor het nationale team in de ILCA 4 klasse (Laser 4.7). Ik ben 15 jaar oud en zit naast het zeilen dus ook wel ...Read more

CAMPAGNE LEIDER
Standaard Avatar

Naam donateur Donatie Extra donatie voor YVGTF Bericht aan talent:
Anonieme donateur € 5    
Dijkstaal B.V. € 150    
Anonieme donateur € 10    
Anonieme donateur € 100    
Gert-Jan € 5   Succes 
Geen gegevens gevonden die overeenkomen met uw zoekopdracht
No reports posted yet!