Skip to main content
Standaard Avatar

Adam Dawoud
Help me mijn dansfilm met voorstelling samen te maken

Talentboek Kunstvakonderwijs
 • Talent Profiel
  ID : 948
  Adam Dawoud
  Amsterdam
  Noord-Holland
  www.adamdawoud.com

25

Donateur(s)

€ 1420

Gedoneerd

656

Dag (en) verstreken

€ 3000

Doelbedrag
47.33% Gefinancieerd

DONATIE | CATEGORIE CULTUUR | NON-PROFIT


English below Help me mijn dansfilm te maken - Een onvoltooide droom [Werktitel] Toen ik als kind opgroeide in Gaza-Palestina, keek ik altijd uit mijn raam, zodat ik de gebouwen van Gaza en de zee kon zien. Ik vroeg me altijd af wat er achter die grens zou zijn. Achter de gebouwen, de zee, de bergen? Welke kleuren, culturen en talen zouden er kunnen zijn, buiten de grenzen van Gaza? Ik kon het me alleen maar voorstellen, want het was voor niemand mogelijk om Gaza in en uit te komen! Opgroeien Lees het hele verhaal

English below

Help me mijn dansfilm te maken - Een onvoltooide droom [Werktitel]

Toen ik als kind opgroeide in Gaza-Palestina, keek ik altijd uit mijn raam, zodat ik de gebouwen van Gaza en de zee kon zien. Ik vroeg me altijd af wat er achter die grens zou zijn. Achter de gebouwen, de zee, de bergen? Welke kleuren, culturen en talen zouden er kunnen zijn, buiten de grenzen van Gaza? Ik kon het me alleen maar voorstellen, want het was voor niemand mogelijk om Gaza in en uit te komen!

Opgroeien in een omgeving van geweld, onrecht, oorlogen en repressie heeft een grote impact gemaakt. Ik had iets nodig om van deze ervaringen te genezen. Ik wilde namelijk vredig, liefdevol, vrij en de beste versie van mijzelf zijn.

Ik begon te dansen, alleen in mijn kleine kamer, zonder leraar of dansschool. Keer op keer op keer op keer was ik aan het oefenen. Elke dag! Van 's morgens vroeg, voor school, na school en zelfs in de volledige duisternis van de nacht. 

Zonder elektriciteit werd dansen mijn licht!

Na al die jaren van mezelf trainen en beginnen op te treden op straat, in verschillende scholen, theaters en de meeste podia in Gaza, werd ik de professionele dancer die ik nu ben.

De volgende grote stap was mijn deelname aan Arab's Got Talent. Alhoewel ik door mocht naar de halve finale, heb ik deze helaas niet kunnen meedoen, omdat de grenzen van Gaza nog steeds gesloten waren, na al die jaren.

Deze obstakel/restrictie wakkerde een nieuw vuur in mij aan!

Ondanks dat alles, ging ik door met mijn droom verwezenlijken, die me naar Europa heeft gebracht. De dingen die ik heb meegemaakt toen ik opgroeide in Gaza, mijn reis als een professionele danser in Gaza, hoe ik ben verbannen uit mijn eigen thuis,  en mijn reis naar Europa om mijn droom na te jagen, zullen de inhoud van mijn film zijn.

Het mijn droom om een ​​dansfilm te maken over mijn leven in combinatie met een live performance. Zodat mensen mijn leven toen en nu op verschillende manieren kunnen ervaren.

Met dit project wil ik over de hele wereld reizen, zodat mijn verhaal door zoveel mogelijk mensen kan worden gezien.

Deze campagne is voornamelijk om mijn project te starten.

 

Om deze film te maken heb ik nodig:

Een subsidie schrijver

Regisseur

Videograaf

Productieleider

Plaats

Acteurs

Help mij mijn DROOM te verwezenlijken!

Bij een donatie van €50 ontvangt u een brief waarin ik u persoonlijk bedank voor uw donatie.

Bij een donatie van €100 ontvangt u een ticket voor een van mijn solo voorstellingen.

Bij een donatie van €250 ontvangt u een ticket voor een van mijn solovoorstellingen en een ticket voor de dansfilm + live performance.

Bij een donatie van €500 ontvangt u een persoonlijke brief, een ticket voor een van mijn solovoorstellingen en een ticket voor de Nederlandse Première van dansfilm + live performance.

 

Laten we het waarmaken, samen.

Creatieve groet,

Adam 

 

Help Me Make My Dance Film - An Unfinished Dream [Working Title]

Growing up in Gaza-Palestine as a child, I always looked out my window so I could see the buildings of Gaza and the sea. I always wondered what would be beyond that line. Behind the buildings, the sea, the mountains? What colors, cultures and languages ​​could there be, beyond Gaza's borders? I could only imagine, because it was not possible for anyone to get in and out of Gaza!

Growing up in an environment of violence, injustice, wars and repression has made a big impact. I needed something to heal from these experiences. I wanted to be peaceful, loving, free and the best version of myself.

I started dancing, alone in my small room, with no teacher or dance school. Over and over again and again I was practicing. Every day! From early in the morning, before school, after school and even in the complete darkness of the night.

Without electricity, dancing became my light!

After all those years of training myself and starting to perform on the streets, in different schools, theatres and most of the stages in Gaza, I became the professional dancer I am today.

The next big step was my participation in Arab's Got Talent. Although I was allowed to go through to the semi-finals, unfortunately I was not able to participate, because I was not allowed to travel

This obstacle/restriction sparked a new fire in me!

Despite all that, I continued to fulfill my dream, which brought me to Europe. The things I experienced growing up in Gaza, my journey as a professional dancer in Gaza, how I was banned from my own home, and my journey to Europe to pursue my dream will be the content of my film.

My dream is to make a dance film about my life in combination with a live performance. So that people can experience my life then and now in different ways.

With this project I want to travel all over the world so that my story can be seen by as many people as possible.

This campaign is mainly to start my project. To make this movie I need:

A grant writer

Director

Videographer

Production Manager

Place

Actors

Help me realise my DREAM!

With a donation of €50 you will receive a letter in which I personally thank you for your donation.

With a donation of €100 you will receive a ticket for one of my solo performances.

With a donation of €250 you will receive a ticket for one of my solo performances and a ticket for the dance film + live performance.

With a donation of €500 you will receive a personal letter, a ticket for one of my solo performances and a ticket for the Dutch Premiere of dance film + live performance.

 

Let's make it happen, together.

Creative regards,

Adam

  Naam donateur Totaal Recent Betalingswijze
  Hella Hekkelman € 250 € 253 iDEAL via Mollie
  Santosh Naidoo € 25 € 25 iDEAL via Mollie
  Anonieme donateur € 10 € 1 iDEAL via Mollie
  Stiekum Fonds € 75 € 75 iDEAL via Mollie
  Johanna Habib € 50 € 53 iDEAL via Mollie
  Geen gegevens gevonden die overeenkomen met uw zoekopdracht
 • No reports posted yet!
 • Video's
  Afbeeldingen