Skip to main content
UPDATE WERKZAAMHEDEN op 2 en 3 juli 2024:

Wegens een grote update van ons platform is yvgtf.nl tijdelijk gesloten van 2 t/m 3 juli 2024.

Yvonne van Gennip nieuws:Financiële voorziening talentvolle sporters
yvgtf.nl | | Nieuws

Financiële voorziening talentvolle sporters


Voor talentvolle sporters tot en met 18 jaar die opgroeien in gezinnen op of onder het sociaal minimum 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds, NOC*NSF, het Jeugdsportfonds, CTO’s en RTO’s krijgen regelmatig vragen of er mogelijkheden zijn voor extra financiële ondersteuning voor talentvolle sporters van wie de ouders/verzorgers de kosten van het sportprogramma niet (volledig) kunnen betalen. Vanuit verschillende betrokken partijen (clubs, sportbonden, gemeenten, etc.) is soms extra ondersteuning mogelijk. De middelen zijn echter beperkt en kunnen in een aantal gevallen geen volledige oplossing bieden. Om deze reden hebben NOC*NSF, het Yvonne van Gennip Talent Fonds en het Jeugdsportfonds de handen ineen geslagen en een succesvolle aanvraag voor extra middelen ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De gezamenlijk gecreëerde voorziening heeft als doel om uitval te voorkomen van talentvolle sporters (tot en met 18 jaar en met NT-,IT- of Belofte-status) die opgroeien in gezinnen met een inkomen op of onder het sociaal minimum. Andere mogelijkheden dienen eerst aantoonbaar onderzocht en ingezet te worden, voordat een aanvraag voor deze voorziening kansrijk is.

De voorziening kan worden aangevraagd door de technisch directeur van een sportbond aangesloten bij NOC*NSF, met een topsport erkenning in de Sportagenda 2017+. De aanvraag voor sporters met een IT-status kan vanaf januari bij NOC*NSF worden ingediend. De aanvraag voor sporters met een NT- of Belofte-status kan vanaf januari bij het Yvonne van Gennip Talentfonds worden ingediend. Voor een sporter met een IT-status is een bedrag van maximaal € 4000 per jaar beschikbaar. Voor een sporter met een NT-, of Belofte-status is een bedrag van maximaal € 2000 per jaar beschikbaar. De voorziening is beschikbaar tot oktober 2018. Toekenning geschiedt wanneer aan bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt en zolang de middelen beschikbaar zijn (wie het eerst komt, het eerst maalt).

Verdere informatie en mogelijkheden tot aanvraag voor middelen is vanaf begin januari te vinden op de websites van de betrokken partijen (www.nocnsf.nl/athleteservices en www.yvgtf.nl) en via de prestatiemanagers. Mochten er naar aanleiding van dit bericht al vragen zijn, dan is TeamNL Athlete Services beschikbaar (Els van Kernebeek, 06 53646927). 

Het Ministerie van SZW, Jeugdsportfonds, Yvonne van Gennip Talent Fonds en NOC*NSF kijken uit naar een vruchtbare samenwerking! Eind december zal een persbericht over de voorziening worden verspreid onder de landelijke media.