Skip to main content
Yvonne van Gennip nieuws:Jaarverslag 2020
yvgtf.nl | | Nieuws

Jaarverslag 2020


Na het geweldige jaar 2019 waren de verwachtingen voor 2020 hooggespannen. Zoals gebruikelijk hebben we voor 2020 behoudend begroot en dat was maar goed ook! De pandemie hakte er voor het fonds ook flink in. Met het succes van 2019 in het achterhoofd hadden we voor 2020 ook weer ingezet op een Feest voor Talent met goede netto-inkomsten. In het voorjaar van 2020 werd al snel duidelijk dat zo’n evenement er niet in zat. We hebben nog pogingen ondernomen om via online werving fondsen te werven, maar dat werd helaas geen groot succes.

De pandemie had ook zijn effect op Talentboek. Het aantal campagnes en donaties via dit crowdfunding platform nam significant af.

Maakt dat alles het voor het Yvonne van Gennip Talentfonds tot een slecht jaar? Absoluut niet. Wij laten ons leiden door wat het fonds kan bijdragen aan het succes van talenten. En dat was net zo veel als in voorgaande jaren. Mede dankzij de voortdurende bijdragen van de VriendenLoterij, Stichting Goede Doelen Nh1816 en alle andere donateurs én dankzij het succes van het Feest voor Talent 2019, hoefde de stichting niet te bezuinigen. Het is fantastisch hoe de fondsen, maar ook het ministerie (van SZW, OCW en VWS), gemeenten, bedrijven en particulieren het fonds zijn blijven steunen.

Het beleid is vanaf de oprichting steeds geweest om te zorgen voor een weerstandsvermogen dat het fonds in staat zou stellen minstens één jaar door te gaan met donaties aan sporttalent en ook de eigen kosten te blijven dragen. Dat heeft ons door het lastige jaar 2020 heen gebracht, en zo kon dit jaar toch nog een “feest voor talent” worden.

Wij danken onze trouwe partners en de duizenden donateurs die sport en talentontwikkeling op deze manier hebben gesteund.

Namens het bestuur, Yvonne van Gennip

https://yvgtf.nl/images/bijlagen/jaarverslag2020.pdf