Skip to main content
Yvonne van Gennip nieuws:Talentvoorziening voor talentstatussporters met lastige financiële thuissituatie
yvgtf.nl | | Nieuws

Talentvoorziening voor talentstatussporters met lastige financiële thuissituatie


Voorziening beschikbaar voor talentstatussporters met lastige financiële thuissituatie

Voor jonge sporters telt één ding: hun ontwikkeling richting het hoogste podium. Daarvoor leveren ze dagelijks maximale inspanningen. Fysiek en mentaal, maar ook geld speelt een rol. Onder meer de begeleiding en faciliteiten brengen kosten met zich mee. Niet alle talentvolle sporters of hun ouders/verzorgers kunnen zich die kosten veroorloven. Voor hen is een financiële voorziening beschikbaar. Op 1 september start een nieuwe aanvraagperiode.

De talentvoorziening kan worden ingezet voor deelnamekosten aan een opleidings- of topsportprogramma van een sportbond. Het gaat om contributie, huur en maaltijden van het TeamNL centrum, reiskosten en sportmaterialen.

De talentvoorziening kan worden aangevraagd als de sporter maximaal 21 jaar oud is, beschikt over een belofte-, NT-, of IT-status van NOC*NSF en een financieel lastige thuissituatie kent.

Aanvragen talentvoorziening
Op de website van NOC*NSF is alle informatie over de talentvoorziening te vinden. Daar is ook een tool beschikbaar waarmee gecheckt kan worden of een sporter in aanmerking komt voor de voorziening. Het aanvraagproces verloopt in alle gevallen via de sportbond, bijvoorbeeld via de technisch directeur of topsportcoördinator.

Ga naar nocnsf.nl/talentvoorziening voor alle informatie over de talentvoorziening en de check of een sporter in aanmerking komt.

Mogelijk gemaakt door vijf partijen
De voorziening wordt mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van OCW, het ministerie van VWS, NOC*NSF en samenwerkingspartners Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Yvonne van Gennip Talent Fonds.

De talentvoorziening wordt kort uitgelegd in deze video: