Skip to main content
Yvonne van Gennip nieuws:Samenwerking voor cultuur met VandenEnde Foundation
yvgtf.nl | | Nieuws

Samenwerking voor cultuur met VandenEnde Foundation


Het afgelopen jaar heeft het Yvonne van Gennip Talent Fonds (YVGTF), mede met het Kunstvakonderwijs, een crowdfundpagina op Talentboek voor cultuurtalent ontwikkeld, genaamd 'Talentboek Cultuur'. Talenten uit de kunst- en cultuursector krijgen de kans om hun eigen crowdfundcampagne te starten en zo financiële middelen te werven om hun droom na te jagen. Met trots mogen wij mededelen dat de VandenEnde Foundation een financiële bijdrage van €25.000,- gaat leveren aan deze cultuurtalenten via Talentboek Cultuur. 

Talent mag niet verloren gaan wegens financiële tekortkomingen. Dit geldt niet alleen voor de sportsector, maar ook voor de cultuursector. In de afgelopen jaren is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen het YVGTF en het kunstvakonderwijs. Het YVGTF was, in eerst instantie, alleen op sport gericht en is nu verder ontwikkeld richting de cultuursector. Dat wil zeggen dat cultuurtalenten de kans krijgen om een eigen crowdfundcampagne te starten op Talentboek Cultuur. Vanuit Yung Creatives Platform is Rox Verweij aangesteld als 'coach en verbinder' om talenten te coachen en begeleiden in deze mogelijkheid van crowfunding. Via een campagne op Talentboek Cultuur kunnen talenten o.a. donaties werven voor lesgelden of bijv. kosten voor masterclasses. Ook kan het gaan om een bijdrage in kosten voor een instrument, andere lesmaterialen of reiskosten. Van de gedoneerde bedragen gaat, net als bij sport, 100% naar talent. 

De talenten die een crowdfundcampagne starten op Talentboek Cultuur zijn allen, op basis van audities, aangenomen bij één van de Nederlandse kunstvakopleidingen. Daarmee is vastgesteld dat ze (potentieel) over de kwaliteiten beschikken om zich professioneel te ontwikkelen in de gekozen kunstdiscipline en vakgebied. De talenten voldoen daarmee aan de eisen om een campagne te mogen starten op Talentboek Cultuur. 

Wij zijn trots op deze ontwikkelingen en zijn blij met deze mooie samenwerking!